Przejdź do treści

Zarządzanie afiliacjami

Przedłużenie afiliacji

Wszystkie afiliacje są domyślnie przyznawane na określony czas:

 • 5 lat dla pracowników jednostek naukowych
 • 6 miesięcy dla Podopiecznych

Na 30 dni przed wygaśnięciem Twojej afiliacji zostaniesz o tym poinformowany przez e-mail. Gdy ważność afiliacji dobiega końca, a Twój status Pracownika polskiej jednostki naukowej nie ulega zmianie, zawnioskuj o przedłużenie obecnej afiliacji:

 • Przejdź do zakładki Afiliacje w Portalu PLGrid
 • Kliknij w zielony przycisk Przedłuż
 • O decyzji w sprawie przedłużenia afiliacji zostaniesz poinformowany przez e-mail
 • Jeśli posiadasz afiliację typu Podopieczny, do przypisanego do niej Opiekuna zostanie wysłana wiadomość z prośbą o przedłużenie afiliacji Podopiecznego (Instrukcja dla Opiekuna)

Przedluzanie afiliacji

Info

 • Nie twórz kolejnych afiliacji z tymi samymi danymi (jednostka naukowa, typ afiliacji, Opiekun)
 • Jeśli Twoja afiliacja typu Pracownik wygasła lub nie została przedłużona mimo użycia opcji "Przedłuż", poinformuj nas o tym przez Helpdesk PLGrid
 • Jeśli Twoja afiliacja typu Podopieczny wygasła, skontaktuj się ze swoim Opiekunem naukowym, który ma możliwość przedłużania afiliacji swoich Podopiecznych w Portalu (Instrukcja dla Opiekuna)

Zakładanie nowej afiliacji

O nową afiliację należy zawnioskować w sytuacji, gdy zmieniło się Twoje miejsce zatrudnienia (w tym również nazwa jednostki naukowej Twojej uczelni), Opiekun naukowy lub typ afiliacji (Podopieczny / Pracownik) – np. użytkownik będący dotąd Pracownikiem zakończył formalne zatrudnienie i stał się współpracownikiem).

Instrukcja zakładania nowej afiliacji.

Info

Jeśli Twoja afiliacja zmienia się z typu "Pracownik" na "Podopieczny", wygaś istniejącą afiliację pracowniczą, a następnie zawnioskuj o nową afiliację typu Podopieczny, wskazując Opiekuna w jednostce naukowej.

Zmiana typu afiliacji (podnoszenie)

Twój typ afiliacji może ulec zmianie przez podniesienie, gdy:

 • Uzyskałeś stopień doktora i zatrudnienie w danej jednostce naukowej
 • Twój status zmienił się ze współpracownika na Pracownika jednostki

W celu zmiany afiliacji z typu Podopieczny na Pracownik zaloguj się do Portalu PLGrid, przejdź do zakładki Afiliacje i użyj opcji Podnieś. Twój status zostanie zweryfikowany przez Operatora PLGrid.

Podnoszenie afiliacji

Wygaszanie afiliacji

Jeśli Twoja afiliacja nie jest aktualna (na przykład zakończyłeś pracę na uczelni), możesz ją wygasić. W tym celu przejdź do zakładki Afiliacje w Portalu i skorzystaj z opcji "Wygaś".

Wygaszanie afiliacji

Uwaga

Użytkownik nie posiadający żadnej aktywnej afiliacji traci prawo do korzystania z zasobów PLGrid.


Ostatnia aktualizacja: October 13, 2023