Przejdź do treści

Wybierz swój typ afiliacji

Z zasobów PLGrid mogą korzystać wszystkie osoby prowadzące badania naukowe w polskich ośrodkach badawczych, w tym obcokrajowcy, studenci, doktoranci i inne osoby pomagające w badaniach. Weryfikacja przynależności do danej uczelni lub współpracy z nią realizowana jest poprzez afiliację – powiązanie użytkownika PLGrid z daną uczelnią.

Pracownik jednostki naukowej

Zawnioskuj o afiliację typu Pracownik jednostki naukowej, jeżeli uzyskałeś stopień doktora lub wyższy i jesteś obecnie pracownikiem polskiej jednostki badawczej (naukowym, dydaktycznym, technicznym lub pomocniczym).

Informacja

Informacja

  • Ten typ afiliacji nie jest przeznaczony dla doktorantów i innych osób bez stopnia doktora.

Podopieczny pracownika jednostki naukowej

Zawnioskuj o afiliację typu Podopieczny pracownika jednostki naukowej w następujących przypadkach:

  • Jesteś studentem i potrzebujesz zasobów PLGrid do badań, na potrzeby pracy magisterskiej lub projektu studenckiego
  • Jesteś doktorantem i chcesz korzystać z PLGrid w pracy nad doktoratem lub własnym projektem naukowym
  • Jesteś współpracownikiem pracownika jednostki naukowej polskiej uczelni, prowadzisz badania naukowe, ale nie jesteś zatrudniony w polskiej jednostce badawczej
  • Jesteś współpracownikiem pracownika jednostki naukowej polskiej uczelni, prowadzisz badania naukowe, ale nie masz stopnia doktora
  • Jesteś emerytowanym pracownikiem polskiej jednostki naukowej i kontynuujesz współpracę badawczą z uczelnią

Informacja

  • Wskazując swojego Opiekuna w PLGrid podaj jego/jej oficjalny e-mail w jednostce zatrudnienia.

Informacja

  • Z infrastruktury PLGrid możesz korzystać jedynie w celu prowadzenia badań w podanej w afiliacji jednostce naukowej.
  • Wszystkie afiliacje są przyznawane na określony czas. Przed upływem daty ważności afiliacji należy zawnioskować o jej przedłużenie.

Ostatnia aktualizacja: November 10, 2023