Przejdź do treści

Aplikowanie o kolejny grant

Po pomyślnym rozliczeniu grantu możesz zawnioskować o kolejny grant w przestrzeni Granty w Portalu.

Jeśli temat grantu nie zmienił się, w oknie aplikacji o grant zaznacz opcję Czy grant jest kontynuacją grantu?, a następnie wskaż swój poprzedni grant z rozwijanej listy poniżej.

Rozliczenie dodaj


Ostatnia aktualizacja: October 13, 2023