Przejdź do treści

Zarządzanie kontem

Edycja danych

Jeżeli Twoje dane (e-mail, telefon, hasło do konta) będą wymagały zmiany lub uzupełnienia:

 • Przejdź do zakładki Profil i afiliacje w Portalu PLGrid
 • Użyj zakładki Informacje podstawowe lub Informacje rozszerzone
 • Zaktualizuj lub uzupełnij dane
 • Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz

Edycja profli

Informacja

 • Nie możesz edytować (zmieniać) następujących parametrów konta: Imię, Nazwisko, Login.
 • Jeśli zajdzie potrzeba zmiany imienia lub nazwiska, skontaktuj się z nami przez Helpdesk PLGrid.

Aby zmienić hasło:

 • Przejdź do zakładki Profil i afiliacje w Portalu
 • Przejdź do zakładki Zarządzanie profilem i Edytuj hasło
 • Zdefiniuj nowe hasło i zatwierdź zmiany

Zmiana hasła

Klucze SSH

W tej sekcji w swoim profilu możesz również zdefiniować parę kluczy SSH, dzięki którym możliwe będzie logowanie się na klastry obliczeniowe PLGrid bez podawania hasła do PLGrid. Jest to bezpieczniejsze i wygodniejsze rozwiązanie niż tradycyjne logowanie hasłem.

 • Przejdź do zakładki Klucze SSH i kliknij w Dodaj nowy klucz SSH
 • Polecenie do wygenerowania nowego klucza SSH w terminalu to: ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -C "plglogin@plgrid.pl"
 • Akceptowane formaty kluczy: Ed25519, RSA (min. długość 4096), ECDSA
 • Przejdź do katalogu, w którym została utworzona para kluczy (domyślnie ~/.ssh) i skopiuj zawartość klucza publicznego (plik z końcówką nazwy .pub)
 • Wklej zawartość klucza publicznego w polu oznaczonym "Klucz SSH *" w Portalu, powyżej nadając mu nazwę, po czym zapisz zmiany

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2024