Przejdź do treści

Narzędzia pracy zespołowej

Opis usługi

  • JIRA to narzędzie do zarządzania zadaniami. Można używać go w obrębie Zespołu, z którym dzielimy zadania badawcze. Narzędzie umożliwia realizację celów badawczych lub deweloperskich poprzez definiowanie zadań o określonych priorytetach, przypisanych do określonych osób z zespołu.
  • Confluence to narzędzie do zarządzania dokumentacją. Jego prosty interfejs sprawia, że można łatwo tworzyć i edytować strony zawierające przydatną dokumentację, np. dla Zespołu naukowego lub deweloperskiego.
  • Stash to narzędzie pozwalające na śledzenie procesu powstawania oprogramowania, przydatne głównie osobom tworzącym kod.

Pomoc

W celu uzyskania pomocy w korzystaniu z danego narzędzia użyj przycisku Pomoc, widocznego w prawym górnym rogu okna.

Pomoc


Ostatnia aktualizacja: October 13, 2023