Przejdź do treści

Dostęp do klastrów i przesyłanie danych

Informacja

 • Dostęp (logowanie) do maszyn PLGrid oraz przesyłanie plików odbywa się poprzez zabezpieczone połączenia, z wykorzystaniem protokołu SSH. Protokół ten służy do szyfrowanych połączeń umożliwiających zdalną pracę na innym serwerze w sieci.
 • W celu zalogowania się na serwer PLGrid należy skorzystać z tzw. klienta SSH. Dostępnych jest wiele darmowych klientów SSH, działających w większości systemów operacyjnych. Wśród nich wymienić można programy ssh i slogin dla systemów Unix/Linux oraz np. MobaXterm dla systemów Windows.
 • Hasło do logowania jest takie samo jak hasło do konta użytkownika w Portalu PLGrid.

Linux

Logowanie

Logowanie na klaster – np. Ares (ares.cyfronet.pl):

ssh <TwójLogin>@ares.cyfronet.pl

Przesyłanie plików

Do kopiowania plików polecamy programy obsługujące bezpieczne kopiowanie, np. scp lub rsync, natomiast dla systemów Windows WinSCP.

Przykładowe polecenia dlascp:

 1. Kopiowanie pliku plik na serwer dostępowy ares.cyfronet.pl:
  scp plik <login>@ares.cyfronet.pl:
  
 2. Kopiowanie pliku plik z serwera dostępowegoares.cyfronet.pl na maszynę lokalną do bieżącego katalogu:
  scp <login>@ares.cyfronet.pl:plik .
  
 3. Kopiowanie całego katalogu katalog na serwer dostępowy ares.cyfronet.pl` z włączeniem kompresji:
  scp -C -r katalog <login>@ares.cyfronet.pl:
  
 4. Kopiowanie całego katalogu katalog z serwera dostępowego ares.cyfronet.pl z włączeniem kompresji na maszynę lokalną do bieżącego katalogu:
  scp -C -r <login>@ares.cyfronet.pl:katalog .
  

Windows

Logowanie

Jeśli pracujesz pod systemem z rodziny Windows, przydatne mogą być programy takie jak PuTTY lub MobaXterm (dokumentacja dla klienta Windows znajduje się na stronie producenta: Dokumentacja MobaXterm).

MobaXterm_connect

Przesyłanie plików

WinSCP – graficzny klient SFTP dla systemu MS Windows korzystający z SSH.

Aplikacja do pobrania ze strony producenta: Download.

Interfejs aplikacji.


Ostatnia aktualizacja: October 13, 2023