Przejdź do treści

UI-GUI

Usługa pulpitu graficznego UI-GUI na klastrze BEM2 (WCSS) ma na celu umożliwienie użytkownikom interaktywnej pracy z aplikacjami na maszynie dostępowej (UI) w trybie graficznym. Może to być przydane w przypadku konieczności wstępnego przetworzenia danych przed rozpoczęciem obliczeń lub wizualizacji wyników celem ich analizy.

Jak korzystać?

Instrukcję konfiguracji i poradnik użytkownika można znaleźć pod tym adresem.

Aktywacja

Aby uzyskać dostęp do UI-GUI, należy aktywować usługę o nazwie UI-GUI w Portalu PLGrid.


Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024