Przejdź do treści

Wnioskowanie o usługi dostępne w infrastrukturze PLGrid

W celu aktywowania usługi (np. dostępu do danego klastra) przejdź do zakładki Usługi w Portalu i kliknij w pole Aplikuj. Może być konieczne uzupełnienie pola z krótką motywacją.

Usługi

Jeżeli usługa jest na Twoim koncie aktywna, w kolumnie Status zawiera informację Aktywna. Jeśli chcesz zrezygnować z danej usługi, skorzystaj z przycisku Dezaktywuj.

Informacja

W niektórych przypadkach dostęp do danej usługi może wymagać aktywacji tzw. usługi nadrzędnej.

Aktywacja części usług wymaga weryfikacji przez ich opiekuna. W oczekiwaniu na weryfikację usługa taka ma wówczas status Wymagane potwierdzenie.


Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024