Przejdź do treści

Jak założyć zespół w PLGrid?

Zakładanie zespołów

  • Przejdź do zakładki Zespoły w Portalu.
  • Użyj przycisku Utwórz nowy zespół i wypełnij formularz, podając parametry nowego zespołu (w tym jego cel istnienia, czyli krótką informację, co będzie zadaniem zespołu i w jakim celu go powołujesz)

Nowy zespół

Dodaj zespół

  • (Opcjonalnie) dodaj członków zespołu za pomocą opcji Dodaj kolejne osoby. Pojawi się okno z wyszukiwarką, za pomocą której możesz wyszukać osoby, które mają znaleźć się w Twoim zespole. Po wykonaniu tej czynności wyszukane osoby pojawią się w tabeli w sekcji "Dodawanie członków zespołu".

Dodaj członka zespołu

Role członków zespołu

Po ustaleniu składu zespołu możesz nadać odpowiednie role jego członkom:

  • Kierownik zespołu: domyślnie jest to osoba, która stworzyła zespół. Ta rola umożliwia edycję parametrów zespołu i zarządzanie jego składem osobowym. Każdy kierownik może edytować role pozostałych członków zespołu. Zespół musi posiadać co najmniej jednego kierownika.
  • Członek zespołu: osoba mająca dostęp do zasobów zespołu, przyznanych w ramach grantów. Posiada również możliwość podglądu parametrów zespołu i może wnioskować o rolę kierownika.

Info

Jedynie kierownik zespołu ma uprawnienia niezbędne do założenia grantu i zarządzania nim.

Info

Kierownik zespołu jest odpowiedzialny za rozliczanie grantów tego zespołu.


Ostatnia aktualizacja: October 13, 2023