Przejdź do treści

Zarządzanie składem zespołu

Nowy członek zespołu

  • O przyjęciu nowej osoby do Zespołu decydują jego kierownicy.
  • W widoku Członków zespołu na koncie kierownika po dołączeniu nowej osoby do zespołu pojawia się powiadomienie
  • Kierownik ma możliwość przyjęcia użytkownika do zespołu oraz usunięcia go z niego w widoku danego Zespołu (aby przejść do widoku zespołu, na liście zespołów kliknij w jego nazwę)
  • Jeżeli aplikacja została zaakceptowana, nowy użytkownik może korzystać z zasobów zespołu i widzieć jego parametry

Linki i e-maile zapraszające

W zakładce Link zapraszający znajduje się lista osób, które skorzystały z wcześniej wygenerowanego linku z zaproszeniem do danego zespołu. Osoby te będą wymagały Twojej akceptacji, aby dołączyć do zespołu. W tej zakładce możesz także utworzyć link zapraszający do swojego zespołu.

Możesz również wygenerować nowe zaproszenie do zespołu poprzez podanie adresu e-mail osoby zapraszanej, w zakładce Zaproszenia przez e-mail.

Link zapraszajacy i email

Uwaga

Link zapraszający do zespołu w razie potrzeby możesz zablokować w zakładce Akcje w widoku Zespoły naukowe.

Role członków zespołu

Po ustaleniu składu zespołu możesz nadać odpowiednie role jego członkom:

  • Główny kierownik zespołu: domyślnie jest to osoba, która stworzyła zespół. Rola umożliwia edycję parametrów zespołu i zarządzanie jego składem osobowym, a także pełen dostęp do zasobów (plików) zespołu na klastrach. Zespół musi posiadać co najmniej jednego kierownika głównego.
  • Kierownik zespołu: ta rola umożliwia edycję parametrów zespołu i zarządzanie jego składem osobowym. Każdy kierownik może edytować role pozostałych członków zespołu. Zespół może mieć wielu kierowników.
  • Członek zespołu: osoba mająca dostęp do zasobów zespołu, przyznanych w ramach grantów. Ma również możliwość podglądu parametrów zespołu i może wnioskować o rolę kierownika.

Istnieje możliwość przekazania roli głównego kierownika zespołu w zakładce Akcje. Służy do tego opcja Przekazanie własności.

Przekazanie wlasnosci

Info

Jedynie kierownicy zespołu mają uprawnienia niezbędne do założenia grantu i zarządzania nim.

Uwaga

Kierownicy zespołu są odpowiedzialni za rozliczanie grantów tego zespołu.

Zmiana roli członka zespołu?

Aby zmienić rolę innego członka zespołu, na przykład z kierownika na członka zwyczajnego, musisz posiadać rolę kierownika zespołu. Przejdź do widoku danego zespołu, a następnie wybierz członka zespołu i kliknij w rozwijane menu edycji po prawej stronie.

Przekazanie wlasnosci

Archiwizacja zespołu

Informacje o zespole, który przestał istnieć, można zarchiwizować. Zespół przestanie być wówczas aktywny. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Akcje w widoku Zespoły naukowe i wybierz opcję Archiwizacja zespołu.

Uwaga

Archiwizacja zespołu jedynie zamyka go i dotyczy tylko informacji o nim (identyfikatora, nazwy i składu). Wybranie tej opcji nie skutkuje archiwizacją danych w katalogu danego zespołu na klastrze obliczeniowym.


Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024