Przejdź do treści

Zarządzanie składem zespołu

Nowy członek zespołu

  • O przyjęciu nowej osoby do Zespołu decyduje jego kierownik, który otrzymuje powiadomienie e-mail o nowej aplikacji
  • W widoku zespołu na koncie kierownika także pojawia się wówczas odpowiednie powiadomienie
  • Kierownik ma możliwość przyjęcia użytkownika do zespołu lub odrzucenia jego aplikacji – dokonuje tego w widoku zespołu
  • Jeżeli aplikacja została zaakceptowana, użytkownik może korzystać z zasobów zespołu i widzieć jego parametry
  • Aby przejść do widoku danego zespołu, na liście zespołów kliknij w jego nazwę

Jak zostać kierownikiem zespołu?

  • Każdy członek zespołu może zawnioskować o uzyskanie roli jego kierownika, używając przycisku Aplikuj o rolę Kierownika
  • Procedura jest analogiczna jak w przypadku aplikacji o dostęp do zespołu
  • O nadaniu roli nowego kierownika decyduje kierownik zespołu

Info

Osoba wnioskująca o członkostwo może monitorować status swojej aplikacji w widoku "Zespoły".

Info

Zespół może mieć kilku kierowników.


Ostatnia aktualizacja: October 13, 2023