Przejdź do treści

Wprowadzenie do grantów

Informacja

 • Z grantów mogą korzystać jedynie użytkownicy posiadający aktywną afiliację
 • W celu wykonywania obliczeń na klastrach oprócz posiadania grantu właściwego należy wystąpić o usługę dostępową do danego klastra w zakładce Usługi w Portalu
 • Składanie, renegocjowanie oraz rozliczanie wniosków może przeprowadzić jedynie kierownik zespołu naukowego w PLGrid
 • Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanych zmian w alokacji zasobów w ciągu 30 dni, jego wniosek grantowy może zostać usunięty

Grant pilotażowy PLGrid

 • Służy do przetestowania potrzeb użytkownika w zakresie korzystania z infrastruktury PLGrid
 • Grant wymaga przedstawienia celu naukowego planowanych badań oraz opisu wykorzystania wnioskowanych zasobów
 • Dostęp do zasobów jest przyznawany w przeciągu godziny
 • W jego ramach użytkownikowi przysługuje 1000 godzin obliczeniowych i 10 GB przestrzeni dyskowej
 • Obowiązuje maksymalny czas wykonania pojedynczego zadania: 72 godziny
 • Zasoby tego grantu należy wykorzystać w ciągu roku
 • Nie można posiadać więcej niż jednego aktywnego grantu pilotażowego jednocześnie
 • W danym roku użytkownik może uzyskać tylko jeden grant pilotażowy
 • Grant podlega renegocjacji
 • Grant podlega rozliczeniu
 • Publikacje powstałe w wyniku jego użytkowania należy zgłaszać za pomocą zakładki Rozliczenia

Grant właściwy PLGrid

 • W ramach grantu właściwego można uzyskać więcej zasobów, a także zasoby bardziej różnorodne niż w Grancie Pilotażowym
 • Grant podlega negocjacji podczas wnioskowania
 • Grant wymaga przedstawienia celu naukowego planowanych badań oraz opisu wykorzystania wnioskowanych zasobów
 • Grant podlega rozliczeniu
 • Grant podlega renegocjacji

Uwaga

Prosimy pamiętać o zawarciu podziękowań we wszystkich publikacjach powstałych przy wsparciu infrastruktury PLGrid.

Informacja

Po pomyślnym rozliczeniu grantu możesz zawnioskować o kolejny w przestrzeni Granty w Portalu. Jeśli temat Twojego grantu nie zmienił się, w oknie aplikacji o nowy zaznacz opcję Czy grant jest kontynuacją grantu? a następnie wskaż swój poprzedni grant z rozwijanej listy.

Treść podziękowania umieszczonego w publikacji powstałej przy wsparciu PLGrid

We gratefully acknowledge Poland's high-performance Infrastructure PLGrid [wybierz właściwy ośrodek z listy: ACK Cyfronet AGH, PCSS, CI TASK, WCSS] for providing computer facilities and support within computational grant no [ID grantu].


Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024