Przejdź do treści

Rozliczanie grantów

W celu rozliczenia grantu należy przejść do zakładki Rozliczenia w Portalu.

Rozliczenie

Grant należy rozliczyć w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia. Rozliczając grant należy dodać publikacje, które powstały przy jego udziale, lub zadeklarować ich późniejsze dodanie w nadchodzącym roku.

Rozliczenie dodaj

Dodając dowolny typ publikacji (publikacje w czasopismach recenzowanych, pokonferencyjne, rozprawy doktorskie, prace dyplomowe, inne) uzupełnij pola związane z daną publikacją, a następnie kliknij Dodaj pozycję.

Dodaj pozycję

Dodając publikację, należy oświadczyć, że zawiera ona podziękowania dla infrastruktury LUMI. Jeśli dostęp do publikacji jest otwarty, możesz pominąć dodawanie pliku pdf z publikacją.

Uwaga

Dana publikacja może zostać wskazana w rozliczeniu tylko jednego grantu obliczeniowego.

W przypadku braku publikacji należy zaznaczyć pole W ramach grantu nie powstała żadna publikacja.

Ostatnim krokiem rozliczenia jest komentarz – obowiązkowa Ocena grantu (min. 2500 znaków), czyli informacja zwrotna przydatna dla nas, dotycząca odczuć użytkowników związanych z infrastrukturą PLGrid. W przypadku niskiej oceny prosimy o komentarz sugerujący nam, co możemy poprawić.

Oceń swój grant

Na koniec należy wybrać opcję Wyślij rozliczenie grantu.

Publikacje powstałe już po rozliczeniu grantu można dodać w dowolnym, późniejszym terminie.


Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024