Przejdź do treści

Granty pilotażowe PLGrid

Informacja

Możliwe jest ubieganie się o tylko jeden grant pilotażowy w ciągu 12 miesięcy.

Wnioskowanie o grant pilotażowy PLGrid

Proces wnioskowania o grant należy rozpocząć w przestrzeni Granty w Portalu.

Kliknij Nowy Grant w lewym menu, a następnie kafelek Grant pilotażowy PLGrid. Użyj znajdującego się poniżej, zielonego przycisk Aplikuj.

Aplikuj

W następnym kroku wybierz ośrodek, w którym ma być aktywowany grant pilotażowy, a następnie użyj przycisku Dalej.

Pilot Ares

W kolejnym kroku podaj podstawowe parametry nowego grantu:

  • Temat badawczy (zwięzły, najczęściej jednozdaniowy opis tematyki badań zawierający sprecyzowane cechy badanego zjawiska)
  • Identyfikator grantu
  • Zespół naukowy, wybierany z listy istniejących
  • Afiliację

a następnie użyj przycisku Zapisz i kontynuuj, aby przejść do kolejnego widoku wyboru parametrów.

Informacje podstawowe

Informacja

Aplikując o grant podaj prawdziwy temat badań (unikaj tematów takich jak "testowanie infrastruktury")

Po kliknięciu Zapisz i kontynuuj pojawi się widok wyboru zasobów dla wnioskowanego grantu:

  • CPU: czas obliczeń na procesorach
  • STORAGE: przestrzeń danych

Informacja

Domyślnymi wartościami dla grantów pilotażowych PLGrid są odpowiednio czas obliczeń: 1 000h CPU oraz przestrzeń danych: 10 GB

Jeżeli oprócz CPU oraz STORAGE-01 potrzebujesz dodatkowych zasobów, możesz je tu wybrać i dodać używając przycisków ze znakiem "+". Uzupełnij następnie odpowiednie pola.

Stwórz alokację

Wypełnij Szczegóły grantu.

W następnym kroku możesz dodać powiązane projekty badawcze. Jeżeli realizacja grantu nie jest z żadnym powiązana, zaznacz checkbox i Przejdź dalej.

Projekty badawcze

Teraz określ Deklaracje publikacji, jakie (jak przewidujesz) powstaną z użyciem infrastruktury PLGrid.

Deklaracje publikacji

Jeżeli wniosek jest poprawnie uzupełniony, w lewym menu przy każdej sekcji będzie widoczna parafka.

Pilot poprawnie

W ostatnim kroku: Podsumowanie grantu zaznacz wymagane pola i Wyślij wniosek.

Oświadczenia pilot

Informacja

  • Grant pilotażowy staje się aktywny w ciągu godziny od chwili wysłania wniosku.
  • W części "Deklaracje publikacji" oraz "Oświadczenia", "HPC Centers" a także "grant no." są wartościami generowanymi automatycznie.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024