Przejdź do treści

Granty dla podopiecznych

Granty dla doktorantów i podopiecznych pracowników naukowych

Osoby, które uzyskały stopnień magistra i chcą dalej korzystać z zasobów infrastruktury PLGrid w oparciu o afiliację Podopiecznego Pracownika jednostki naukowej lub afiliację doktoranta (czyli osoby wnioskujące o przyznanie zasobów w związku z pisaniem doktoratu lub osoby zatrudnione na uczelni, prowadzące badania, ale nieposiadające stopnia co najmniej doktora) proszone są, aby do swojego Zespołu naukowego dodawały swojego opiekuna (wskazanego w afiliacji) z rolą kierownika Zespołu.

Doktoranci proszeni są, aby nazwa ich grantu sugerowała związek pracą doktorską, np. poprzez dodanie "PhD" do nazwy grantu.

Granty na prace dyplomowe i projekty studenckie

Studentów piszących prace dyplomowe (różnego stopnia) prosimy, aby nie składali wniosków o granty właściwe (takie wnioski będą odrzucane), ale korzystali z grantów przeznaczonych na prace dyplomowe, założone przez swoich Opiekunów.

Opiekunów studentów piszących prace dyplomowe lub realizujących projekty studenckie prosimy o zakładanie dla swoich studentów osobnych (względem własnych badań naukowych) grantów, przeznaczonych na dyplomowe obliczenia Podopiecznych i pozostałe ich projekty. Grant taki nie wymaga szerszego uzasadnienia poza podaniem podstawowych informacji, w tym kierunku studiów oraz tematów prac, które powstaną na jego podstawie. Opiekun powinien założyć jeden grant dla swoich Podopiecznych, zyskując tym samym łatwy dostęp do wiedzy na temat postępu prac Podopiecznych. Grant przeznaczony na prace dyplomowe/projekty studenckie rozliczany jest powstałymi na jego bazie pracami.

Szczegółowe informacje:

  • Grant przeznaczony na prace dyplomowe/projekty studenckie jest odmianą grantu właściwego – dostęp do zasobów, proces wnioskowania i obsługi pozostaje taki sam, jak przy grancie właściwym
  • Zaleca się, aby grant na potrzeby prac dyplomowych założony był na osobny zespół, odpowiadający aktualnej grupie seminaryjnej danego opiekuna. Zaleca się także, aby nazwa grantu sugerowała, że jest to grant związany z powstaniem prac dyplomowych/projektów studenckich
  • Wniosek o grant właściwy składa kierownik Zespołu, który jest opiekunem naukowym grupy seminaryjnej
  • Grant podlega negocjacji na etapie wnioskowania
  • Zasoby w grancie negocjowane są przez kierownika Zespołu
  • Grant nie wymaga przedstawienia motywacji, ale prosimy o podanie nazwy seminarium, kierunku studiów, liczby uczestników oraz tematów prac, które mają powstać
  • Grant podlega rozliczeniu, w ramach którego należy składać prace naukowe i dyplomowe powstałe z wykorzystaniem zasobów grantu
  • Grant podlega renegocjacji

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2024