Przejdź do treści

Zarządzanie afiliacjami

Przedłużenie afiliacji

Wszystkie afiliacje są domyślnie przyznawane na określony czas:

  • 2 lata dla pracowników jednostek naukowych i badawczych
  • 6 miesięcy dla Podopiecznych, w tym doktorantów i współpracowników zewnętrznych
  • 1 rok dla pracowników KDM

Na 30 dni przed wygaśnięciem Twojej afiliacji zostaniesz o tym poinformowany przez e-mail. Gdy ważność afiliacji dobiega końca, a Twój status Pracownika polskiej jednostki naukowej lub badawczej (lub ośrodka KDM) nie ulega zmianie, zawnioskuj o przedłużenie obecnej afiliacji:

  • Przejdź do zakładki i Profil i afiliacje, a następnie Afiliacje w Portalu
  • Wybierz afiliację z listy, a następnie opcję Przedłuż
  • O decyzji w sprawie przedłużenia afiliacji zostaniesz poinformowany przez e-mail
  • Jeśli posiadasz afiliację typu Podopieczny, do przypisanego do niej Opiekuna zostanie wysłana wiadomość z prośbą o przedłużenie afiliacji Podopiecznego (Instrukcja dla Opiekuna)

Przedluzanie afiliacji

Informacja

  • Nie twórz kolejnych afiliacji z tymi samymi danymi (jednostka naukowa, typ afiliacji, Opiekun)
  • Jeśli Twoja afiliacja typu Pracownik polskiej jednostki naukowej lub badawczej wygasła lub nie została przedłużona mimo użycia opcji "Przedłuż", poinformuj nas o tym przez Helpdesk PLGrid
  • Jeśli Twoja afiliacja typu Podopieczny wygasła, skontaktuj się ze swoim Opiekunem naukowym, który ma możliwość przedłużania afiliacji swoich Podopiecznych w Portalu (Instrukcja dla Opiekuna)

Zakładanie nowej afiliacji

O nową afiliację należy zawnioskować w sytuacji, gdy zmieniło się Twoje miejsce zatrudnienia (w tym również nazwa jednostki naukowej Twojej uczelni), Opiekun lub typ afiliacji (przykładowo: użytkownik będący dotąd Pracownikiem polskiej jednostki badawczej zakończył formalne zatrudnienie i stał się jej współpracownikiem; inny przykład: zmieniła się nazwa Twojego wydziału).

Instrukcja zakładania nowej afiliacji.

Informacja

Jeśli Twoja afiliacja zmienia się z typu Pracownik na Podopieczny, wygaś istniejącą afiliację pracowniczą, a następnie zawnioskuj o nową afiliację typu Podopieczny, wskazując Opiekuna w jednostce naukowej.

Wygaszanie afiliacji

Jeśli Twoja afiliacja nie jest aktualna (na przykład zakończyłeś pracę na uczelni), możesz ją wygasić. W tym celu przejdź do zakładki Profil i Afiliacje i skorzystaj z opcji Zamknij afiliację.

Przedluzanie afiliacji

Uwaga

Użytkownik nieposiadający żadnej aktywnej afiliacji traci prawo do korzystania z zasobów PLGrid.


Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024