Przejdź do treści

Edycja danych

Jeżeli Twoje dane (e-mail, telefon, hasło do konta) będą wymagały zmiany lub uzupełnienia:

Edycja profli

Informacja

  • Nie możesz edytować (zmieniać) następujących parametrów konta: Imię, Nazwisko, Login.
  • Jeśli zajdzie potrzeba zmiany imienia lub nazwiska, skontaktuj się z nami przez Helpdesk PLGrid.

Aby zmienić hasło:

Zmiana hasła

Klucze SSH

W tej sekcji w swoim profilu możesz również zdefiniować parę kluczy SSH, dzięki którym możliwe będzie logowanie się na klastry obliczeniowe PLGrid bez podawania hasła do PLGrid. Jest to bezpieczniejsze i wygodniejsze rozwiązanie niż tradycyjne logowanie hasłem.

  • Przejdź do zakładki Klucze SSH i kliknij w Dodaj nowy klucz SSH
  • Polecenie do wygenerowania nowego klucza SSH w terminalu to: ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -C "plglogin@plgrid.pl"
  • Akceptowane formaty kluczy: Ed25519, RSA (min. długość 4096), ECDSA
  • Przejdź do katalogu, w którym została utworzona para kluczy (domyślnie ~/.ssh) i skopiuj zawartość klucza publicznego (plik z końcówką nazwy .pub)
  • Wklej zawartość klucza publicznego w polu oznaczonym "Klucz SSH *" w Portalu, powyżej nadając mu nazwę, po czym zapisz zmiany

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024