Przejdź do treści

Jak założyć zespół w PLGrid?

Informacja

Zespoły naukowe mogą zakładać wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi oraz osoby, które zarejestrowały się z afiliacją doktoranta.

Aby założyć zespół

Dodaj zespół

  • Przejdź do zakładki Zespoły naukowe w Portalu.
  • Użyj przycisku Utwórz nowy zespół i wypełnij formularz, podając parametry nowego zespołu

Nowy zespół

  • (Opcjonalnie) dodaj członków zespołu za pomocą zakładki Link zapraszający lub Zaproszenia przez e-mail. Po dołączeniu do zespołu zaproszone osoby pojawią się w sekcji Członkowie zespołu. W tym samym widoku możesz usuwać członków zespołu oraz filtrować ich względem ról.

Dodaj członka zespołu


Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024