Przejdź do treści

Renegocjacja Grantu właściwego PLGrid

Podstawowe informacje

W przypadku uzasadnionej potrzeby możesz zawnioskować o dodatkowe zasoby w ramach tej samej alokacji, lub dodać nową.

Dla obowiązującego grantu nie można:

  • wydłużyć okresu jego trwania
  • anulować istniejącego grantu

Jak renegocjować grant

Wybierz aktywny grant, dla którego chcesz renegocjować zasoby.

Wybór zasobów

Użyj przycisku Renegocjuj zasoby, który znajduje się po prawej stronie w zakładce poświęconej zasobom.

Renegocjuj zasoby

Wpisz nową wartość w polu Propozycja zmiany, uzupełnij pole UzasadnienieWyślij zmiany.

Wyślij zmiany

Po złożeniu propozycji status wniosku zmieni się.

Nowy status

Po zaakceptowaniu propozycji zostaniesz o tym powiadomiony w wiadomości e-mail, a status wniosku zmieni się na Aktywny.

Informacja

Czas obsługi wniosku o renegocjację zasobów wynosi do 5 dni roboczych.


Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2024