Przejdź do treści

Blokada grantu

Grant użytkownika może zostać zablokowany, gdy:

  • w grancie zostanie wykorzystane 100% przydzielonych zasobów obliczeniowych
  • jest wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • Zobacz też: Regulamin PLGrid

Grant może zostać zablokowany w danym ośrodku lub we wszystkich ośrodkach, o których zasoby wnioskowano w grancie. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie – jeśli uważasz, że Twój grant został zablokowany bezpodstawnie, prosimy o kontakt przez Helpdesk lub wysłanie wiadomości na adres operator@plgrid.pl.

Aby uniknąć blokady grantu, należy zwracać uwagę na bieżące wykorzystanie jego zasobów (aby nie przekroczyć 100% ich wykorzystania) oraz korzystać z grantu zgodnie z jego przeznaczeniem i celem badań. W przypadku klastrów Ares i Athena wykorzystanie grantu można sprawdzić przy użyciu komendy hpc-grants.

Aby kontynuować prace obliczeniowe w infrastrukturze PLGrid po zablokowaniu grantu, możesz skorzystać z innego aktywnego grantu lub zawnioskować o nowy grant (pilotażowy lub właściwy) z odpowiednim wyprzedzeniem.


Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024