Przejdź do treści

Podziękowania

Uwaga

Prosimy pamiętać o zawarciu podziękowań we wszystkich publikacjach powstałych przy wsparciu infrastruktury PLGrid, w tym również w pracach dyplomowych i doktorskich oraz publikacjach konferencyjnych.

Treść podziękowań

Podziękowanie zamieszczone w publikacjach zwieńczających Twoją pracę z infrastrukturą PLGrid powinno mieć następującą treść:

We gratefully acknowledge Poland's high-performance Infrastructure PLGrid [wybierz właściwy ośrodek z listy: ACK Cyfronet AGH, PCSS, CI TASK, WCSS] for providing computer facilities and support within computational grant no [ID grantu].

W celu pobrania logotypu PLGrid, który może zostać wykorzystany w publikacjach i na prezentacjach, oraz skopiowania dokładnej formuły podziękowań wraz z numerem grantu, przejdź do zakładki "Rozliczenie" swojego grantu.

Logo and acknowledgment formula

Treść podziękowań dla grantów LUMI

Podziękowania zawarte we wszystkich publikacjach wieńczących pracę z superkomputerem LUMI powinny mieć następującą treść:

We acknowledge Polish high-performance computing infrastructure PLGrid for awarding this project access to the LUMI supercomputer, owned by the EuroHPC Joint Undertaking, hosted by CSC (Finland) and the LUMI consortium through [grant No].


Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2024