Przejdź do treści

Zarządzanie Podopiecznymi

Konto Opiekuna

Opiekun naukowy to osoba, która umożliwia osobom niezatrudnionym przez polskie jednostki naukowe (w tym doktorantom, studentom i współpracownikom zagranicznym) korzystanie z zasobów infrastruktury PLGrid. Opiekun musi posiadać konto i aktywną afiliację pracownika jednostki naukowej w portalu PLGrid.

  • Warunkiem weryfikacji osób zgłaszających się do infrastruktury w charakterze Podopiecznego jest współpraca naukowa między Opiekunem a Podopiecznym. Każdorazowo potwierdza ją osoba wskazana jako Opiekun.
  • Opiekun odpowiada za zarządzanie afiliacjami swoich Podopiecznych (akceptacja i przedłużanie afiliacji, blokowanie afiliacji byłych współpracowników).

Rola Opiekuna

Dzięki roli Opiekuna z zasobów PLGrid mogą korzystać:

  • Studenci
  • Doktoranci
  • Pracownicy emerytowani
  • Osoby z granicy, nieafiliowane przez polskie jednostki naukowe, ale realizujące projekty badawcze we współpracy z polskimi jednostkami
  • Osoby bez stopnia doktora, które biorą udział w badaniach naukowych

Informacja

Rola Opiekuna naukowego jest domyślnie przypisywana wszystkim osobom posiadającym konto w portalu PLGrid oraz afiliację typu Pracownik jednostki naukowej lub badawczej

Konta Podopiecznych

Każdy Pracownik jednostki naukowej ma status Opiekuna i specjalną przestrzeń w ramach Portalu – zakładkę Podopieczni. Znajduje się w niej lista osób z afiliacją typu Podopieczny, które wnioskując o dostęp do zasobów PLGrid wskazały danego użytkownika jako Opiekuna.

Link do rejestracji

Jako Opiekun możesz

  • Aktywować afiliację danego Podopiecznego (polecenie Akceptuj)
  • Blokować afiliację Podopiecznego (Zablokuj) – tej opcji należy użyć, jeśli współpraca z Podopiecznym wygasła
  • Przedłużać ważność afiliacji danej osoby (Przedłuż) – użyj w sytuacji, gdy kończy się domyślny okres aktywności afiliacji Podopiecznego (6 miesięcy), ale jego współpraca z Opiekunem trwa; przedłużenie wymaga podania nowej daty ważności afiliacji i potwierdzenia zielonym przyciskiem Potwierdź

Informacja

Jeśli o afiliację Podopiecznego u danego Opiekuna zawnioskuje nowa osoba lub obecny Podopieczny zawnioskuje o przedłużenie swojej afiliacji, Opiekun zostanie o tym powiadomiony przez e-mail.


Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2024