Przejdź do treści

Object storage

O usłudze

Informacja

Wnioskowanie o usługę, jej opis oraz inne szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://guide.s3p.cloud.cyfronet.pl/index.html

Usługa Object Storage umożliwia użytkownikom przechowywanie danych obiektowych. Jej interfejs jest kompatybilny z API Amazon S3 oraz istniejącymi narzędziami je obsługującymi. Dostęp jest możliwy z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci publicznej.

Dane są przechowywane w postaci obiektów znajdujących się w bucketach.

Szybki start

Schemat usługi

Typowe zastosowania

  • przenoszenie danych między ośrodkami obliczeniowymi oraz zewnętrznymi systemami
  • przechowywanie danych źródłowych i wyników obliczeń
  • publiczne udostępnianie treści
  • backup
  • repozytoria artefaktów CI/CD

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2024