Przejdź do treści

Wybierz swój typ afiliacji

Z zasobów PLGrid mogą korzystać wszystkie osoby prowadzące badania naukowe w polskich ośrodkach badawczych, w tym obcokrajowcy, studenci, doktoranci i inne osoby pomagające w badaniach. Weryfikacja przynależności do danej uczelni lub współpracy z nią realizowana jest poprzez afiliację – powiązanie użytkownika PLGrid z daną uczelnią.

Uwaga

  • Każda afiliacja jest przyznawana na określony czas. Przed upływem daty ważności afiliacji należy zawnioskować o jej przedłużenie.
  • W każdym przypadku z infrastruktury PLGrid możesz korzystać jedynie w celu prowadzenia lub wspierania badań w podanej w afiliacji jednostce.

Zakładka afiliacji

Pracownik uczelni

Zawnioskuj o afiliację tego typu, jeżeli posiadasz stopień doktora lub wyższy i jesteś obecnie pracownikiem polskiej uczelni (naukowym, dydaktycznym, technicznym lub pomocniczym). Afiliacja jest przyznawana na okres dwóch lat, po tym czasie może być odnowiona. Każdorazowo zatwierdza ją Operator PLGrid.

Informacja

O ten typ afiliacji może wnioskować jedynie osoba posiadająca rekord w bazie RADON (https://radon.nauka.gov.pl/).

Informacja

Ten typ afiliacji nie jest przeznaczony dla doktorantów i innych osób bez stopnia doktora.

Pracownik instytucji naukowej

Zawnioskuj o afiliację tego typu, jeżeli posiadasz stopień doktora lub wyższy i jesteś obecnie pracownikiem polskiej jednostki badawczej (np. PAN lub PIB). Afiliacja jest przyznawana na okres dwóch lat, po tym czasie może być odnowiona. Każdorazowo zatwierdza ją Operator PLGrid.

Informacja

O ten typ afiliacji może wnioskować jedynie osoba posiadająca rekord w bazie RADON (https://radon.nauka.gov.pl/).

Informacja

Ten typ afiliacji nie jest przeznaczony dla doktorantów i innych osób bez stopnia doktora.

Podopieczny pracownika jednostki naukowej lub badawczej

Zawnioskuj o afiliację typu Podopieczny pracownika uczelni lub instytucji naukowej, jeśli jesteś studentem i potrzebujesz zasobów PLGrid do badań, na potrzeby pracy magisterskiej lub projektu studenckiego, lub jeśli prowadzisz badania naukowe we współpracy z polską jednostką naukową lub badawczą, ale nie jesteś w niej zatrudniony lub nie posiadasz stopnia doktora. Wybierz ten typ afiliacji również w przypadku, gdy jesteś emerytowanym pracownikiem polskiej jednostki i kontynuujesz z nią współpracę naukową. Afiliacja jest przyznawana na okres sześciu miesięcy, po którym może być odnowiona. Każdorazowo zatwierdza ją Twój Opiekun naukowy w PLGrid.

Informacja

Wskazując swojego Opiekuna w PLGrid podaj jego oficjalny e-mail w jednostce zatrudnienia (np. w domenie edu.pl).

Doktorant

Zawnioskuj o afiliację typu Doktorant, jeśli jesteś studentem III stopnia w jednej z polskich Szkół Doktorskich i potrzebujesz zasobów PLGrid do badań związanych z realizacją swojej rozprawy doktorskiej. Afiliacja jest przyznawana na okres sześciu miesięcy, po którym może być odnowiona. Każdorazowo zatwierdza ją Twój Opiekun naukowy w PLGrid.

Informacja

Wskazując swojego Opiekuna w PLGrid podaj jego oficjalny e-mail w jednostce zatrudnienia (np. w domenie edu.pl).

Pracownik KDM

Zawnioskuj o ten typ afiliacji, jeśli jesteś zatrudniony w jednym z polskich ośrodków KDM. Z infrastruktury PLGrid możesz korzystać jedynie w celu realizacji zadań, projektów i prac związanych z tym zatrudnieniem. Afiliacja jest przyznawana na rok, zatwierdza ją przedstawiciel danego KDM.

Współpracownik zewnętrzny

Zawnioskuj o afiliację typu współpracownik zewnętrzny pracownika jednostki naukowej lub badawczej, jeśli jesteś naukowcem zatrudnionym w zagranicznym ośrodku naukowym lub badawczym i prowadzisz badania naukowe we współpracy z polską jednostką naukową lub badawczą, ale nie jesteś w niej zatrudniony. W tym przypadku wskaż swoją jednostkę zatrudnienia za granicą. Afiliacja jest przyznawana na okres sześciu miesięcy, po którym może być odnowiona. Każdorazowo zatwierdza ją Twój Opiekun naukowy w PLGrid.

Informacja

Wskazując Opiekuna w PLGrid podaj jego oficjalny e-mail w jednostce zatrudnienia.


Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2024