Przejdź do treści

Co nowego w Portalu PLGrid?

Co musisz zrobić przed pierwszym zalogowaniem się?

Zresetuj hasło

Po 22 stycznia 2024 roku, przed pierwszym zalogowaniem się do Portalu, należy zresetować dotychczasowe hasło. Aby to zrobić, wybierz opcję “Nie pamiętasz hasła?”, która przeniesie Cię na stronę odzyskiwania hasła.

Podnosimy poziom zabezpieczeń dla Twojego konta i konieczność ustanowienia nowego hasła wynika ze zmiany funkcji zabezpieczających hasło.

Grafika przedstawia dwa zrzuty z Portalu PLGrid. Na pierwszym można zobaczyć nowy panel logowania do systemu Portal PLGrid. Poniżej znajduje się zrzut z formularza do edycji hasła razem z indykatorem jego siły.

Zaktualizuj profil

Po zresetowaniu hasła i zalogowaniu się do Portalu musisz zaktualizować swój profil.

Zdjęcie nawigacji Portalu PLgrid z uwypukloną sekcją 'Profil i afiliacje'.

W zakładce Informacje podstawowe podaj swój numer telefonu i obywatelstwo.

Menu kontekstowe profilu użytkownika i część formularza edycji informacji o użytkowniku w Portalu PLGrid.

W zakładce Zgody zaznacz pole potwierdzające akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności.

Menu kontekstowe profilu użytkownika i część sekcji 'Zgody' w Portalu PLGrid.

Ustanowienie nowego hasła do konta i zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności jest konieczne, aby otrzymać dostęp do klastrów obliczeniowych.

Informacja

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, pisząc wiadomość na adres operator@plgrid.pl.

Co nowego w Portalu PLGrid?

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy nową wersję Portalu PLGrid. Wprowadziliśmy szereg zmian, które mają na celu ułatwienie i usprawnienie korzystania z Portalu i zasobów obliczeniowych.

Nowa szata graficzna

Portal zyskał nowoczesny, ujednolicony wygląd, który jest prostszy i bardziej przejrzysty. Dzięki temu łatwiej będzie Ci znaleźć potrzebne informacje i funkcje.

Strona główna Portalu PLGrid.

Nowy profil użytkownika

W nowym Portalu poprosimy Państwa o podanie nam swojego obywatelstwa i numeru telefonu (informacja ta wykorzystywana będzie w przyszłości wyłącznie do weryfikacji użytkowników). Profil rozszerzy się o możliwość dodania dodatkowych informacji, jak np. stopień naukowy czy numer ORCID lub ResearchID.

W profilu można zdefiniować klucze SSH, dzięki którym możliwe będzie zalogowanie się na klastry obliczeniowe. Jest to bezpieczniejsze i wygodniejsze rozwiązanie niż tradycyjne logowanie hasłem.

Nowy model afiliacji

Wprowadzamy nowe typy afiliacji, np. afiliacja doktoranta czy afiliacja współpracownika zewnętrznego. Dotychczasowa afiliacja samodzielnego pracownika naukowego zostanie rozdzielona na pracowników uczelni oraz instytucji naukowych.

Obecnie aktywne afiliacje pracowników naukowych zostają skrócone do okresu 2 lat (maksymalnie). Afiliacje podopiecznych zostaną zmigrowane do nowego systemu ze skróconą datą końca tak, aby wszyscy Podopieczni mogli w dogodnym terminie odnowić swoje afiliacje lub zawnioskować o nowe.

Doktoranci zyskają możliwość samodzielnego prowadzenia badań.

Rodzaje afiliacji, które można założyć w Portalu PLGrid.

Zaktualizowane zarządzanie zespołami naukowymi

Zespoły naukowe będą mogli zakładać wyłącznie obecni samodzielni pracownicy naukowi oraz osoby, które w nowym Portalu zarejestrują się z afiliacją doktoranta.

Dodaliśmy nową rolę Główny kierownik, która jest automatycznie nadawana założycielowi nowego zespołu podczas jego tworzenia, a także nowe metody zapraszania użytkowników do zespołów.

Zrzut z Portalu PLGrid - panel tworzenia nowego zespołu.


Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2024